accessibility mode Liên hệ


Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

• Trở thành nhà khai thác cảng chuyên nghiệp.

SỨ MỆNH

• Tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho Công ty và cho đối tác, khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Chính trực: trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động

• Tuân thủ: tuân thủ luật pháp; thực hiện các quy chế, quy định và chính sách của Công ty

• Hợp tác: sẵn sàng hợp tác, chia sẻ trên tinh thần cùng phát triển, cùng có lợi

• Trách nhiệm: trách nhiệm với Công ty, với đối tác, với khách hàng và với cộng đồng

• Chuyên nghiệp: chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử để phục vụ khách hàng tốt nhất