accessibility mode Liên hệ


Kho bãi

► Tổng diện tích toàn cảng : 22.3 ha

► Diện tích bãi xếp container : 13 ha (Sức chứa tối đa đạt 13,200 Teus với 2580 vị trí).

► Khu vực container lạnh : 432 Ổ cắm.

► Bãi chứa container thông thường và đặc biệt : 75,000 m2 (Diện tích lớn, thuận tiện cho việc phân chia thành các khu vực riêng biệt để   xử lý nhiều loại hàng hóa và container (thường, OOG, nguy hiểm, Tank...)).

► Tòa nhà điều hành : 4,000 m2.

► Kho : 10,000 m2 (Kho CFS dự kiến khai thác vào năm 2021).

► Khu vực sửa chữa và bảo dưỡng container : 1,200 m2.

► Bãi đỗ xe : 15,000 m2.

► Cổng : 10 làn (4 vào,4 ra,2OH OW).

► Trụ phát điện : 06 (Tổng cộng 11,300 KVA).

► Khu vực kiểm soi HQ : 5,000 m2 (Địa điểm kiểm soi chính trong khu vực Nam Đình Vũ, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu cho nhu cầu kiểm soi của khách hàng).